סיור במפעל

2121

ציוד ייצור

ציוד ייצור (1)
ציוד ייצור (2)
ציוד ייצור (3)
ציוד ייצור (4)
ציוד ייצור (5)

טעינת מיכל

b08ce39b0df45b33927bc262dd2fe90
8e8131820ef8ce19f6793615322b158
15
a04959d75917c5e26a5a6e963a730ba

תערוכה